Výměny ventilů u topení

 

Kurzova 2201

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 30. 10. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 16, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

   

 

Kurzova 2201

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 31. 10. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

Kurzova 2202

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 01. 11. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 16, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

 

Kurzova 2202

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 02. 11. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

Borovanského 2204

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 08. 11. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 102, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23.

              1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22.

 

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

          

 

Borovanského 2204

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 09. 11. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ­21.

 

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

          

 

Borovanského 2205

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 10. 11. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 103, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.

              1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22.

 

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

           

Borovanského 2205

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

            Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu instalovány termostatické ventily, radiátorové šroubení.

 

Práce na instalaci budou ve Vašem vchodu/bytech prováděny dne 13. 11. 2023 od cca 08:00 do odpoledních hodin. V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles. Okolí jednotlivých otopných těles připravte prosím na výměnu kohoutů za termostatické ventily, tj. přístup a prostor pro montáž, zakrytí koberců apod. V případě nepřístupného bytu bude tento byt osazen dodatečně spolu s vyúčtováním vícenákladů spojených s dodatečnou montáží. Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu instalované techniky. Při montáži Vám předáme návod na obsluhu instalované techniky.

 

 

Byty: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23.

 

 

 

Po instalaci termostatických ventilů bude prováděno napouštění a tlakování systému. O termínu a době napouštění budete informováni osobně od montážních pracovníků. Upozorňujeme, že v případě nepřístupného bytu po provedené montáži není možno provést napuštění systému a následnou kontrolu těsnosti.

 

            Po dokončení montáží a zaregulování objektu bude prováděna funkční zkouška instalované techniky. O termínu konání funkční zkoušky budete informování vyvěšením protokolu na nástěnce domu. Do tohoto protokolu zapisujte prosím své připomínky k instalované technice. Po dokončení funkční zkoušky budou Vaše připomínky postupně vyřízeny a případné závady odstraněny.

 

 

Případné dotazy ohledně technického provedení Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle:

602120749– p.Vacek, po-pá 8-16 hod.

 

Termíny jsou pevně stanoveny a z důvodů jednotné zkoušky těsnosti je nelze přizpůsobit individuálnímu požadavku nájemníka.

 

 

            Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 Kompletní rozpis pro všechno vchody v Excelu.